PRISER

Farging av vipper: 260,-

Farging av bryn: 210,-

Napping av bryn 1: 210,-

Napping av bryn 2: 280,-